Skriva en bok?

Då har du kommit rätt! Vi på Nakna Boken hjälper dig så boken blir litterärt högkvalitativ, intressant att läsa, och får uppmärksamhet på rätt ställen.

Läs mer

Litteratur­marknadsföring

Litteraturmarknadsföring är ett effektivt sätt för företag och organisationer att marknadsföra sig genom litteratur. En bok, till skillnad från en reklamkampanj, lever längre, kan förklara djupare, och budskapet anses vanligtvis som mer trovärdigt. Lite hårdraget kan man säga att en bok är en nyhet, en broschyr är reklam. Några av våra kunder uttrycker det som att “en bok finns på riktigt”. Att många sedan tycker det är roligt att ha gett ut en egen bok, och att boken åren efter utgivningen fortfarande fungerar som signerad present, är ytterligare bonusar.

Som namnet antyder är det är i skärningspunkten mellan litteratur och marknadsföring som Litteratur­marknadsföring verkar. Att kunna ta fram en bok som ett verktyg för effektiv påverkan och mer affärer, samtidigt som man behåller det stilistiska, berättandet, gestaltningarna, ja alla de komponenter som tillsammans formar en riktigt bra bok.

bok_1Litteraturmarknadsföring – Hur fungerar det?

Företag och organisationer söker hela tiden nya vägar för att få uppmärksamhet och stärka sitt varumärke för att därigenom värva nya kunder och behålla sina befintliga. För företag är slutmålet oftast att sälja mer och för organisationer kan det istället vara att påverka fler till ett annat beteende eller liknande.

En bok är en nyhet, en broschyr är reklam

Fördelen med att använda sig av boken som kommunikationskanal är att en bok, rätt producerad, genererar innehåll i egna och andras kanaler. Kring en bra bok finns det aktiva uppsökande forum som ständigt söker innehåll för att recensera och diskutera. Allt från tusentals bloggare till bransch- och lokalmedia samt rikstäckande TV-kanaler bevakar bokflödet. Så är det inte med annan reklam eller PR. Traditionellt sett är förhållandet ju nästan det omvända: Det produceras tusentals pressmeddelanden i veckan och redaktionerna har snarare en järnridå av fördomar man måste tränga igenom för att få något publicerat. En annons är reklam.

Rätt använd tränger alltså boken igenom bruset, skapar uppmärksamhet, återkoppling och status för avsändaren. Exempel på status kan till exempel vara att många som skrivit en bok, förutom att bli intervjuade i medier, även blir tillfrågade att föreläsa, utbilda, sitta i jurys, dela ut priser eller att uttala sig som expert. Inget lyser expert så mycket som en bok, och guru-statusen sitter kvar i många år.

Att skriva en bok

Att skriva en bok innehåller i princip tre faser.Nakna Boken är ofta med i alla faser, men ibland i en eller två av dem.
1 Konceptutveckling. Hitta storyn, vilken bok är ännu inte skriven , hitta de mediala vinklarna i storyn så att den blir mediemässigt intressant.
2 Själva skrivandet. Vi agerar ”spökskrivare”, eller hjälper till med ansats, tonalitet, språkbruk för att få en högkvalitativ litterär produkt.
3 Lanseringen: baserat på de mediala vinklarna vi lagt in i storyn lanserar vi boken och författaren i relevanta medier. Medier som når uppdragsgivarens målgrupp och där kan påverka i den riktning uppdragsgivaren tänkt sig t.ex. få mer kunder eller påverka beslut.

För vem?

Företag och organisationer som kontaktar oss vill oftast dela med sig av sitt kunnande, väcka en fråga, marknadsföra en tes, avliva en myt eller starta en trend. Våra privata uppdragsgivare vill oftast dokumentera sitt liv på olika sätt. Oavsett kategori kan resultatet bli allt från en handbok, managementbok eller självbiografi till en kokbok, roman, deckare eller debattbok.

Välkommen du också till böckernas underbara värld!